AkbGirl

NGT48 MV

Dimanche 27 Mars 2022 à 21:54
NGT48 MV

SINGLES  : 

1er : Seishun Dokei

A-side : Seishun dokei

B-side :

 Shita no na de yobeta no wa

 Shutsujin

Kurayami motomu

Junjo yoroshiku

Akigan punk

Voir aussi: